Acció per la Vaga Mundial pel Clima

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA A L'HOSPITALET LL.

Som aquí, com milions de persones arreu del món, per exigir a l’administració pública que posi en marxa, de manera immediata, mesures concretes per canviar un destí catastròfic, degut al canvi climàtic provocat per un sistema consumista que prioritza el benefici econòmic per sobre de la salut del planeta.

Davant d’aquesta crisi climàtica denunciem que:
La qualitat de l’aire de la nostra ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, la segona de Catalunya en nombre d’habitants, és molt baixa, superant amb escreix els llindars de contaminació establerts per la Unió Europea i per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Això és una amenaça constant i de primer ordre en termes de salut pública.

Els valors de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió, a l’Hospitalet de Llobregat, han seguit una tendència a l'augment per sobre dels llindars establerts. Per aquesta raó, la Generalitat de Catalunya la va incloure a la Zona 1 de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric que exigeix en aquesta zona la formulació d’un Pla d’Acció amb mesures per a revertir la situació.

Més de 400 persones moren cada any a Barcelona i l’Àrea Metropolitana per la contaminació atmosfèrica. El canvi climàtic afecta, i afectarà més, les persones més vulnerables i per tant són les primeres a protegir, i no serveix un discurs buit sobre sostenibilitat d'empreses i administracions públiques.

El transport públic fa servir vehicles amb combustibles fòssils, molt contaminants, sense que l’administració mostri la voluntat de canviar-los per nous vehicles, amb combustibles o energies renovables.

L'Hospitalet té 5,57 m2 de zona verda per habitant, valor molt inferior als 10 a 15 m2 que l’OMS recomana, com a mínim. Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tan sols el 10% de la ciutat és verd urbà.

Més desolador és encara el panorama de les actuacions urbanístiques previstes per l’Ajuntament de
l’Hospitalet:

● El PDU Gran Via L’H amb 26 nous gratacels envoltant Bellvitge i el corresponent augment de la mobilitat de vehicles i per tant, de partícules i gasos contaminants; la destrucció de l'última zona agrícola, que comportarà la pèrdua de productes de la terra de proximitat i la també de biodiversitat lligada a aquests ambients així com a l’entorn del riu Llobregat.

● El Pla Director de Verd Urbà que no contempla el trasplantament d’arbres en bon estat, però sí tales
massives d'arbres que per la seva envergadura ajuden a mitigar, ara, l’augment de la temperatura dels
carrers de la ciutat. D’altra banda, els arbres joves que en alguns indrets es planten, no tenen
pràcticament fullatge verd i alguns moren per falta de cura. Els que sobreviuen, trigaran molts anys en
tenir les funcions dels arbres talats.

● La densitat de població ha augmentat en els darrers anys i augmentarà encara més amb els projectes
urbanístics de les zones de la fàbrica Cosme Toda, Can Rigalt, la Remunta, Av. Carrilet... Mentre els
espais verds públics es redueixen o es malmeten, com ara el Parc de l’Alhambra a Santa Eulàlia o el parc de la Torrassa.

Evidentment tots aquests projectes urbanístics del Consistori agreugen la salut de veïns i veïnes de la ciutat, així com l'impacte del canvi climàtic sobre la Terra.

Els veïns i veïnes de l’Hospitalet sabem quin és el cost ambiental que provoquen aquestes actuacions, tant al planeta com a les persones que vivim i convivim en aquest entorn i per això,

VOLEM:

Gaudir dels beneficis d’uns barris més verds i naturalitzats que: combaten el canvi climàtic; milloren la qualitat de l'aire, el benestar físic i emocional i augmenten l'esperança de vida dels habitants; fan el paisatge urbà més agradable; són espais de trobada i de reducció dels conflictes; de regulació de la temperatura i aporten ombra.

Volem que les emissions de contaminants a l'atmosfera es redueixin un 30%, com a mínim, i per a això és necessària la voluntat de col·laboració de l’administració local.
Volem que la flota de transport públic sigui substituïda urgentment, per nous vehicles més sostenibles, amb combustibles o energies renovables.

Volem ser protagonistes del nostre temps i repensar el valor de tot allò que ens envolta. Malgrat que hem nascut en un sistema basat en la desigualtat i l’individualisme, no som éssers aïllats i depenem de la cura de persones properes, de la mateixa manera que depenem de la natura i del medi que ens envolta.

Que s’inverteixi la mirada del planejament urbanístic i es posin els valors i actius naturals i agraris en primer pla.

Volem protegir l’arbrat de l’Hospitalet com el que és: patrimoni natural. Un arbre plantat de nou NO substitueix a un arbre que durant anys ens ha millorat la vida. L’Ajuntament ha de tenir cura del nostre patrimoni natural, aplicant accions que limitin els efectes secundaris de tenir arbres a TOTS els carrers. 
El Pla de renovació de les àrees industrials (PRAIH) ha de ser un pla de recuperació real d'espais verds i oberts per als veïns, no un pla al servei de l'especulació.

Volem un augment de les zones per a vianants, accessibles, verdes i amb cotxes i motos fora d’elles. Així com, una ampliació de la xarxa ciclable i de les infraestructures associades, amb connexions amb els municipis veïns i l’Àrea Metropolitana. I en conseqüència hi haurà una reducció de les emissions de contaminants fruit de desús del vehicle privat.

Volem uns sistemes urbans menys vulnerables a la crisi climàtica i sostenibles en la utilització dels recursos naturals.

Totes les persones tenim el dret a la salut i l’ús i gaudi d’una bona qualitat de l’aire, a la vegada que tenim el deure de conservar l’atmosfera, que és un bé comú indispensable per a la vida.

Per tant, exigim a l’administració municipal, amb el deure i la potestat de restablir i preservar la bona qualitat de l’aire d’acord amb els paràmetres establerts a la legislació vigent, que actuï immediatament i que prioritzi les accions destinades a la cura de la salut dels veïns i veïnes, així com la del planeta, per retornar a la ciutat un espai per viure en bones condicions ambientals.

Una altra ciutat és possible!

Els veïns i les veïnes de l’Hospitalet de Llobregat
27 de setembre del 2019

Decarrega el manifest per la Vaga mundial pel clima a L’H
Comentaris


Clica sobre la imatge per ampliar

2a Revolta Veïnal 28 març (Collblanc i Cosmetoda)

1a Revolta Veïnal LH (28 feb)

Cosme Toda