De la Marina al Samuntà, recuperem la ciutat. Doble tall de carrers el 28 de març a l'Hospitalet Ll.

[Más abajo en castellano]

Des de la coordinadora de col·lectius "Un Altre Hospitalet És Possible" valorem molt positivament la resposta veïnal del passat diumenge 28 de febrer en el 1r tall de carrers dins la campanya global "Confinem els cotxes. Recuperem La Ciutat". Concentració amb la qual ens vam sumar a la Revolta Veïnal que des de la mateixa ciutadania organitzada s'està reivindicant arreu de l'àrea metropolitana de Barcelona, i també en altres municipis de Catalunya, per unes ciutats dignament habitables.

Com totes sabem, l'Hospitalet de Llobregat és una de les ciutats amb més densitat de població i amb un preocupant menor índex de zona verda. Seguint un model irresponsable, des de fa massa anys el Consistori ha descuidat l'aposta per una ciutat pensada amb i per a les persones. I avui en dia ens trobem que, no tan sols són comptadíssims i insuficients els espais lliures per a l'ús públic, sinó que també és molt preocupant constatar com precisament en aquelles zones amb més població, no s'hagi planificat ni prioritzat artèries de vianants per on poder passejar entre barris.

Cal que per sortir a passejar, a fer esport a l'aire lliure, a jugar, a moure'ns, hàgem de marxar fora de la ciutat? Com pot ser que dia rere dia veiem com l'escàs i valuosíssim espai disponible s'entregui a les constructores per a seguir massificant encara més els nostres barris? És demanar massa prendre seriosament les recomanacions científiques que assenyalen la importància d'una mínima qualitat de l'aire?

En una ciutat que històricament ja ha perdut gran part del seu sòl, i tristament l'accés al far i a la platja. En una ciutat que s'ha oblidat, i de fet l’ha donat l'esquena, al riu que dóna nom a la ciutat, el Llobregat. És que hem perdut el nord? Es parla de L'Hospitalet ON i nosaltres ens fem la mateixa pregunta: cap a on? Des del moviment veïnal ho tenim ben clar: cal frenar aquest model que està en marxa i que pretén fer una ciutat sense horitzó. Cal posar fre a la ciutat del formigó si volem garantir una mínima qualitat de vida per a les presents i per a les futures generacions.

En un inqüestionable context de crisi mediambiental, sumat a una situació de pandèmia sanitària, és encara més necessari que mai recuperar espais de vianants dignes i reduir els nivells de contaminació que propicien morts prematures i nombroses malalties cròniques.

En municipis veïns ja ho estan fent. Quan mirem cap a Barcelona veiem clarament una carretera de Sants a disposició de la ciutadania. Si mirem al Prat el greuge comparatiu entre costat i costat del riu fa massa vergonya i pena. Exemples que ens demostren que per descomptat que es pot!

Els diferents col·lectius que participem d'Un Altre Hospitalet És Possible fa molts mesos que demanem a l'Ajuntament que faci alguna cosa. La resposta ha estat "ho estem estudiant". És per això que fem un pas endavant, ja que no podem esperar més. Els i les veïnes recuperem la ciutat amb clar esperit de proposta, fent del carrer un espai de convivència de totes aquelles persones que encara apostem per l'esperança.

I és per això que el diumenge 28 de març tornem a prendre els carrers en dos talls simultanis amunt i avall de les vies: novament a Collblanc, i simultàniament a Sant Josep, amb la digna lluita de les veïnes que fa anys reclamen la fi d'un aberrant projecte urbanístic que pretén lucrar-se a costa de massificar el barri i d'ofegar la visibilitat d'una peça clau del patrimoni històric de la ciutat: l'antiga fàbrica Cosme Toda.


En un ambient ben festiu, fem de nou del negre asfalt un mural de colors on les més menudes ens assenyalen que necessitem més espai verd. Al ritme dels joves tambors que palpiten ben fort i ens encoratgen a ser valentes perquè ja hi som en el compte enrere. Amb el suport i l'expertesa d'aquelles que ens recorden que de fet els pocs espais verds que tenim a la ciutat s'han aconseguit quan els ha defensat la pròpia gent. I en definitiva, en la suma de tots els sabers populars que conviuen en aquesta ciutat viva i desperta.

És per això que agraïm a totes amb qui ho seguim fent possible, i fem extensiva la convocatòria del 28 de març a totes les persones, col·lectius i entitats de la ciutat.

De la Marina al Samuntà Recuperem La Ciutat, el veïnat organitzat obrim carrers fins a fer realitat la ciutat que ens mereixem, perquè Un Altre l'Hospitalet és Possible!

Comunicado de convocatoria del doble corte de calles 28 de marzo en LH: “De la Marina al Samuntà Recuperem La Ciutat”

Desde la coordinadora de colectivos “Un Altre Hospitalet És Possible” valoramos muy positivamente la respuesta vecinal del pasado domingo 28 de febrero en el 1er corte de calles RecuperemLaCiutat. Concentración con la que nos sumamos al movimiento Revolta Veïnal que desde la propia ciudadanía organizada estamos reivindicando en el área metropolitana de Barcelona, pero también en otros municipios de Catalunya, por unas ciudades dignamente habitables.

Como todas sabemos l’Hospitalet es una de las ciudades con más densidad de población y preocupantemente con un menor índice de zona verde. Siguiendo un modelo irresponsable, desde hace demasiados años el Consistorio ha descuidado la apuesta por una ciudad pensada con y para las personas. Y hoy en día nos encontramos que no solamente son contadísimos e insuficientes los espacios libres y de uso público. Sino que además es muy preocupante que precisamente en aquellas zonas con más población, no se hayan planificado ni priorizado arterias peatonales donde poder pasear entre los barrios.

¿Cómo puede ser que para salir a pasear, a hacer deporte al aire libre, a jugar, a moverse, tengamos que salir fuera de la ciudad? ¿Cómo puede ser que día tras día vemos como el escaso y valiosísimo espacio disponible se entrega a las constructoras para seguir masificando aún más nuestros barrios? ¿Es pedir mucho tomarse en serio las recomendaciones científicas que señalan sobre la importancia de una mínima calidad del aire?

En una ciudad que ya históricamente perdió gran parte de su suelo y tristemente el acceso al faro y a la playa. En una ciudad que se ha olvidado y de hecho da la espalda al río que le da nombre: el Llobregat. ¿Es que hemos perdido el norte? Se habla de “L’Hospitalet ON” y nosotras nos hacemos la misma pregunta: cap a on?

Desde el movimiento vecinal lo tenemos bien claro: es preciso frenar este modelo que tenemos en marcha que pretende hacer de LH la ciudad sin horizonte. Es preciso poner freno a la ciudad del hormigón si queremos garantizar una mínima calidad de vida para las presentes y para las futuras generaciones.

En un incuestionable contexto de crisis medioambiental sumado a una situación de pandemia sanitaria es aún más necesario que nunca recuperar espacios peatonales dignos así como reducir los altos niveles de contaminación que producen muertes prematuras y numerosas enfermedades crónicas.

En los municipios vecinos ya lo están haciendo. Cuando miramos hacia Barcelona vemos claramente una carretera de Sants a disposición de la ciudadanía. Si miramos hacia el Prat el agravio comparativo entre ribera y ribera del río produce mucha vergüenza y pena. Ejemplos que nos demuestran que claro que se puede!

Los diferentes colectivos que participamos de Un Altre Hospi És Possible llevamos muchos meses pidiendo al Ajuntament que haga alguna cosa. La respuesta ha sido “lo estamos estudiando”. Es por eso que damos un paso al frente, pues no podemos esperar más. Los y las vecinas Recuperem La Ciutat con claro espíritu propositivo, haciendo de la calle un espacio de convivencia entre todas aquellas personas que aún apostamos por la esperanza. Y es por ello que este próximo domingo 28 de marzo volvemos a tomar las calles en dos cortes simultáneos a ambos lados de las vías: nuevamente en Collblanc, y también y ala vez en Sant Josep con la digna lucha de las vecinas que llevan demasiados años reclamando el fin de un aberrante proyecto urbanístico que pretende lucrarse a costa de masificar el barrio así como ahogar la visibilidad de una pieza clave del patrimonio de nuestra ciudad: la antigua fábrica Cosme Toda.

En un ambiente bien festivo seguimos haciendo del negro asfalto un mural de colores donde los más pequeños nos señalan que queremos más espacio verde. Al ritmo de los jóvenes tambores que palpitan bien fuerte y nos alientan a ser valientes pues ya estamos en la cuenta atrás. Con el apoyo y la experiencia de aquellas que nos recuerdan que de hecho los pocos espacios verdes y demás bienes comunes que tenemos en la ciudad se consiguieron cuando los defendió la propia ciudadanía. Y en definitiva en la suma de todos los saberes populares que conviven en esta ciudad viva y despierta.

Agradecemos a todos y todas las vecinas y colectivos con las que seguimos haciéndolo posible. Y hacemos extensiva la convocatoria a todas aquellas personas y colectivos a sumarse. De la Marina al Samuntà Recuperem La Ciutat hasta hacer realidad la ciudad que nos merecemos, porquè Un Altre l’Hospitalet és Possible!

Comentaris


Clica sobre la imatge per ampliar

2a Revolta Veïnal 28 març (Collblanc i Cosmetoda)

1a Revolta Veïnal LH (28 feb)

Cosme Toda