Manifest

Adhessió           Descarrega'l

En no existir unes vies clares i eficaces per canalitzar les nostres demandes, ho fem per mitjà d’aquest manifest i exigim:

· Una moratòria urbanística, sobretot als barris del Nord de la ciutat, on hi ha més densitat de població i una manca d’espais públics sense edificar. Aquesta moratòria ha de servir per realitzar un projecte de futur que preservi la identitat dels barris i eviti l’especulació amb l’habitatge. 

· Un Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) com el de l’Ajuntament de Barcelona, i amb participació veïnal, que reguli la implantació d’aquests allotjaments, així com d'albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic. Aquesta planificació ha de vetllar per distribuir equitativament la presència d’aquests habitatges als diferents barris, i evitar-ne la concentració. És necessària una moratòria d’autoritzacions per obrir nous establiments d’aquest tipus, amb l'objectiu d’arribar a un projecte de ciutat que, sense excloure el turisme, permeti barris on viure no sigui un luxe turístic. 

· L’ampliació urgent del parc d'habitatge social i promoció d'altres fórmules accessibles, per exemple cessió de terreny municipal a cooperatives d'habitatge. 

· Total paralització del PDU Granvia-Llobregat i la rehabilitació de les tres masies a Cal Trabal. Ja tenim prou hotels i oficines i no podem permetre la desaparició de la darrera zona agrícola de l’Hospitalet. Cal posar en valor del patrimoni de la ciutat contingut en aquesta àrea (cultural, mediambiental, arquitectònic...). 

· Total paralització del Pla Cosme Toda. Cal consensuar un projecte amb el veïnat que permeti una distribució raonable de l’espai, amb les prioritats d’execució dels equipaments i de màxima preservació del patrimoni. 

· Gestió comunitària i oberta de l’espai Can Trinxet, per impulsar des de la base el teixit associatiu, empoderant a les veïnes per fer de l’Hospitalet un lloc més digne on viure. 

· Defensar, recuperar i rehabilitar el nostre patrimoni, tant l’ arquitectònic com el natural, agrari, fabril i cultural, potenciant un Pla Especial de Protecció de Patrimoni (PEPP), que sigui real, que no depengui en el temps de l’especulació. Una ciutat que no té cura del seu patrimoni perd la memòria. El Castell de Bellvís és un exemple. Aquest ha de ser recuperat urgentment per al veïnat, recollint la memòria del barri de la Torrassa que se’ns ha negat durant molts anys. 

· Una millora urgent de l’espai públic, dignificant-lo amb més i millor neteja; propostes urbanístiques que embelleixin i donin calidesa als carrers i places; un increment real d’espais verds i arbrat als carrers i manteniment dels mateixos, que eviti la seva degradació com ara al Parc de l’Alhambra. Hem d'arribar als nivells recomanats per organismes internacionals. Un entorn més sa i agradable afavoreix el benestar de la ciutadania i millora la convivència i el respecte pel bé comú. Volem una ciutat accessible, verda i sostenible. Volem boscos! 

·Una xarxa ciclable segura a la ciutat que connecti carrers, barris i municipis propers, a més d’aparcaments per a bicicletes segurs i útils. 

· Paralització i no contractació del servei Mobike a la ciutat. Retirada de totes les unitats de bicicleta sense ancoratge, així com modificació, si cal, de les normatives municipals per donar una resposta ràpida a qualsevol servei que suposi l’ús privatitzat de les voreres (p.e. Motos Acciona, que dóna servei a Barcelona, però que comencem a trobar-les aparcades a les voreres dels nostres barris). 

· Una ciutat pensada, gestionada i viscuda des de les necessitats de totes, inclusiva i amable amb un espai públic, edificis, comerços i transport inclusius i no excloents. Compromesa, amb fets. On la paraula ‘accessible’ sigui una manera de viure en comunitat

· Edificis, espais i equipaments adients i segurs per tenir a l’abast un model educatiu que garanteixi el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats per a tothom, una escola de titularitat i gestió pública. Una escola inclusiva, en català, laica i universal de bressol fins a universitat. No podem tenir cap garantia amb escoles-barracons. 

· Complicitat des del propi ajuntament per a exigir a les administracions corresponents una reforma integral del sistema públic de pensions que inclogui un debat seriós i obert a la societat. Cal impulsar un pla de residències públiques per a la gent gran, augmentant el nombre de places per als nostres avis i àvies amb pocs recursos. 

· Participació real de les veïnes en decisions i projectes de ciutat. Consells de districte vinculants garantint l’entrada de punts a l’ordre del dia per part de moviments veïnals, plataformes i entitats. Realització de processos participatius on les veïnes i veïns puguem decidir sobre els nostres barris, coneixent tota la informació de forma clara, objectiva i entenedora

Exigim una ciutat on les persones grans així com els infants, estiguin cuidades i protegides, on la diversitat sigui una oportunitat i no un obstacle. On totes tinguem els nostres drets garantits i ningú pateixi la set ni el fred ni la foscor. Perquè tots i totes mereixem les mateixes oportunitats, convençudes també, que NO volem ni una menys. El capitalisme ens ha declarat una guerra global i cal una defensa global.
Volem una ciutat digna per viure!!
L'Hospitalet no està en venda!!
Un altre l’Hospitalet és possible!!

Adhessió           Descarrega'l

Comentaris


Clica sobre la imatge per ampliar

2a Revolta Veïnal 28 març (Collblanc i Cosmetoda)

1a Revolta Veïnal LH (28 feb)

Cosme Toda